Bakthi

Bakthi

ఉదయం నిద్ర లేవగానే ఈ మంత్ర్రం మూడు సార్లు జపిస్తే ఇంకా ఆ రోజంతా మీకు అఖండ విజయం మరియు ఐశ్వర్యం

కొందరికి అది అదృష్టమో లేక దురదృష్టమనుకోవాలో తెలియదు ఎందుకంటే మనం ఎంత కష్టపడ్డా ఆ అదృష్టం అనేది ఉండకుండా పోతుందిఐతే అది…

Share